REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

FORMUŁA B 1-3-5

Regulamin platformy internetowej FORMUŁA B 1-3-5 (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.