Kontakt:

: info@formulab135.com
: tel:+48 792 977 957
: tel:+48 602 119 666

Polityka Prywatności Platformy Formuły B 1-3-5

W niniejszej polityce prywatności wyjaśnimy, jakie informacje gromadzimy o Tobie, w jaki sposób je zbieramy i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy. Wyjaśnimy również Twoje prawa dotyczące takich informacji. Ten dokument jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, jaki nakłada na nas Artykuł 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zostając na stronie www.formulab135.com, zgadzasz się z naszą polityką prywatności i z wykorzystaniem plików cookies.

1.Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest Formuła B 1-3-5 sp. z o.o., wpisana do KRS, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, która ma swoją siedzibę na ul. Karpia 10, 61-619 w Poznaniu (dalej „Formuła B 1-3-5”, „My”, „Formuła B 1-3-5 sp. z o.o.” , „Platforma” albo „Spółka”) operator platformy Internetowej Formuła B 1-3-5.

2.Dane kontaktowe administratora danych
Zapytania na temat Polityki Prywatności i przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych można kierować na adres info@formulab135.com, lub za pośrednictwem poczty na adres, Formuła B 1-3-5 sp. z o.o., ul. Karpia 10, 61-619 Poznań.

3.Jakie Twoje dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?
Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą Ciebie, jeśli możemy powiązać je z Tobą jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Są to zarówno dane, które otrzymaliśmy od Ciebie bezpośrednio w procesie zakładania konta, jak i te, które zostały przez nas zebrane w czasie Twojej aktywności na platformie Internetowego Formuła B 1-3-5. Przetwarzamy dane:
a) podane przez Ciebie, w procesie rejestracji (pkt. 8)
b) udostępnione przez Ciebie w trakcie Twojego korzystania z platformy, takie jak: Twoje wypowiedzi i opinie, Twój wizerunek udostępniony w ramach przekazu wg zdefiniowanych przez Ciebie parametrów,
dane zawarte w Twojej komunikacji nami.
c) zarejestrowane przez platformę dane dotyczące Twojej aktywności, w tym dotyczące płatności

Informacje o celu przetwarzania danych zawarte są w pkt. 4-7.
Osobną kategorią danych są pliki cookies i ich funkcjonalne odpowiedniki, takie jak local storage, opisane w dokumencie Cookies Formuła B 1-3-5.

4.Przetwarzanie danych które jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w szczególności to:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Platformy internetowej Formuła B 1-3-5.
• zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych.
• obsługi reklamacji i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. mailem, przez formularz kontaktowy).
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

5.Przetwarzanie danych ze względu na obowiązek prawny ciążący na Formuła B 1-3-5 sp. z o.o. - art. 6.1.b) RODO) , w szczególności to:
• dbanie o szczególną ochronę danych dzieci i małoletnich. Żadna z Usług Platformy B 1-3-5 sp. Z o.o., nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia, a w sytuacji jeśli użytkownik jest w wieku pomiędzy 13 a 16 lat prosimy o wyrażenie zgody na korzystanie z Usług przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.
• przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych, prawo bankowe.

6.Przetwarzanie danych ze względu na uzasadniony interes prawny Formuła B 1-3-5 sp. z o.o., - art. 6.1.f) RODO w szczególności to:
• monitorowanie Twojej aktywności w czasie odwiedzin Platformy Formuła B 1-3-5 w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Platformy oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i danych, jak również poprawy działania Platformy oraz jakości usług, jego funkcjonalności oraz wykrywanie błędów.
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Formuła B 1-3-5 sp. z o.o. (np. abonamentów).
• zapewnienie obsługi płatności.
• przygotowanie zestawień i statystyk ruchu w celach analitycznych, prowadzenie badań rynku i badań opinii. Dane te mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.
• odpowiedzi i obsługi Twojej korespondencji w sytuacji, gdy nie jest ona związana wprost z wykonaniem umowy.
• organizacja turniejów, meczy , konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz udokumentowania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7.Przetwarzanie ze względu na Twoją zgodę, - art. 6.1.a) RODO w szczególności to:
• Twój udział w meczach i turniejach oraz akcjach promocyjnych odbywających się na platformie.
• subskrypcja newslettera.
• zapisywanie danych w plikach cookies lub ich odpowiednikach funkcjonalnych jak np. local storage, dotyczących personalizacji Serwisu jak również zbierania danych w celu lepszego dopasowania wyświetlania reklam do Twoich preferencji i zainteresowań, zarówno przez nas jak i przez naszych Partnerów.
• tworzenie Twojego profilu gracza wraz z informacjami, które zdecydujesz się podać i upublicznić o sobie.
• umożliwienie połączenia Twojego konta na platformie Formuła B 1-3-5 z kontami Facebook, co wiąże się z przekazaniem nam przez te usługi informacji o Twoim unikalnym identyfikatorze, a w wypadku Facebooka również e-mailu i awatarze.
• Możliwość przenoszenia logowania pomiędzy poddomenami platformy Formuła B 1-3-5.

Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Czy wymagamy podania przez Ciebie Twoich danych?
W przypadku założenia konta na platformie Formuła B 1-3-5, a więc zawarcia umowy świadczenia Usługi Zamkniętej, pobieramy tylko te dane, bez których nie może ona zostać wykonana. Są to login, imię, nazwisko, państwo, hasło, e-mail, pseudonim i data urodzenia .
Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne.

9.Komu udostępniamy Twoje dane
W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:
• nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki. Ściśle kontrolujemy, kto z pracowników wewnątrz naszej firmy i w jakim celu ma dostęp do Twoich danych, tak aby ograniczyć to do wyłącznie niezbędnych w danym przypadku danych i osób.
• nasi Partnerzy, to jest podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), w tym dostawcy usług technologicznych dzięki którym działają nasze serwisy takich jak centra danych, usługi chmurowe, analityki, adserwery, agencje reklamowe, jak również banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne.
• organy publiczne, w tym organy ścigania takie jak Policja, prokuratura czy ABW, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Dokładamy najwyższych starań, aby Nasi Partnerzy przestrzegali oni na tym samym poziomie co my bezpieczeństwa, ochrony oraz poufności Twoich Danych.

10.Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami na maila info@formulab135.com lub też z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe znajdziesz w nagłówku tego dokumentu. Pamiętaj o tym, że kontaktując się z nami musisz podać dane, które pozwolą nam rozpoznać Cię w naszych zbiorach danych, a jednocześnie potwierdzić, że jesteś osobą za którą się podajesz. Z powodów praktycznych najlepiej będzie, jeśli napiszesz wiadomość z maila, który podałeś przy rejestracji, i potwierdzisz naszą odpowiedź na Twojego maila.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługuje Ci:
• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu własnych towarów i usług;
• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby cofnąć udzieloną nam zgodę na subskrypcję newslettera, usunięcie danych podanych przez Ciebie dobrowolnie, cofnięcie zgód na cookies personalizacyjne i marketingowe czy udział w konkursach i promocjach, najprostszą metodą jest poinformowanie nas o tym za pomocą kontaktu mailowego na naszą skrzynkę poczty elektronicznej info@formulab135.com.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Platformę Formuła B 1-3-5
Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Formuła B 1-3-5 (w tym profilowanie) polega na badaniu Twojego zachowania na Platformie Formuły B 1-3-5 oraz na jego bazie sugerowania Ci treści, które odpowiadają Twoim preferencjom oraz zainteresowaniom. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację.

12. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie konta lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po tym czasie przetwarzamy tylko dane:
• do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa (np. na potrzeby ewidencyjne)
• niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów takich jak: windykacja, obrona przed roszczeniami, dowód spełnienia świadczenia.


Polityka cookies i danych nawigacyjnych

1. Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać działania Strony do preferencji osób odwiedzających. Dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie.

2. Administrator wykorzystuje cookies w celu:
a. poprawnej konfiguracji Strony, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron na Stronie w celu rekomendacji treści;
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2. Ponieważ ustawienia plików cookies dokonywane są w przeglądarkach internetowych niezależnie od parametrów przeglądanej strony, rekomendujemy zapoznanie się informacjami udostępnionymi przez wykorzystywaną przeglądarkę.

3. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, wykorzystywanych przez użytkowników lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie.

4. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony. Dane takie są przetwarzane bez identyfikacji i przechowywane nie dłużej niż przy 3 miesiące.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Użytkowników, a także administrowania Stroną.

6. Strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

7. Zbieranie i przetwarzanie cookies oraz danych nawigacyjnych następuje bez identyfikacji użytkownika. W związku z tym Administrator nie może zapewnić dostępu do tych danych, przesłania ich użytkownikowi i innych form zarządzania danymi przez użytkownika.