Kontakt:

: info@formulab135.com
: tel:+48 792 977 957
: tel:+48 602 119 666

Zasady gry „Formuła B 1-3-5 PRO”


1. Do gry potrzebujemy piętnastu bil numerowanych od 1 do 15 oraz bili białej. No i oczywiście kij bilardowy i stół bilardowy.

2. Za każdą prawidłowo wbitą bilę zawodnik otrzymuje tyle punktów jaki numer miała bila. Bile należy wbijać w kolejności od najniższej do najwyższej, czyli wbijanie zaczynamy od bili z numerem 1, a kończymy na bili 15. Nie ma konieczności deklarowania bil. Istnieje opcja wbicia bil poprzez tzw. kombinację, jednak trzeba trzymać się zasady „pierwszego dotknięcia bili z najniższym numerem na stole”.

3. Schemat ułożenia bil w trójkącie: na szczycie trójkąta bila z numerem 1, w drugim rzędzie bile 2 i 3, w trzecim rzędzie na środku bila z numerem 15, a przyklejone do niej w czwartym rzędzie bile 13 i 14.

4. Mecz pomiędzy dwoma zawodnikami grany jest do wcześniej ustalonej liczby wygranych frejmów. Na jednego frejma składa się podejście pierwszego zawodnika i podejście drugiego zawodnika. Zwycięzcą danego frejma jest zawodnik, który uzyska w swoim podejściu większą liczbę punktów.

5. W Formule B 1-3-5 PRO na podejście składają się:

 • - rozbicie,
 • - ruch zerowy „0”,
 • - ruch dodatkowy „+1”.
 • Pomyłka lub faul kończy dany ruch.
 • W jednym podejściu gracz może zdobyć maksymalnie 135 punktów, na które składa się 15 pkt za prawidłowe rozbicie oraz 120 pkt(suma numerów na bilach wynosi właśnie 120) za wbicie wszystkich bil numerowanych bez brania białej z ręki oraz bez pomyłek i fauli.

6. Rozbicie - różne warianty:

 • - „Prawidłowe” - rozbicie uznaje się za prawidłowe jeżeli wpadła jedna bila, bądź wiele bil z trójkąta, a biała pozostała na stole. Wtedy gracz otrzymuje dodatkowe 15 pkt za prawidłowe rozbicie plus punkty za bile, które wbił z rozbicia i następnie rozpoczyna ruch zerowy „0” wbijając pozostałe bile numerowane w odpowiedniej kolejności.
 • - „Puste” - Jeżeli przy rozbiciu nie wpadnie żadna bila numerowana i biała bila pozostanie na stole, to zawodnik rozpoczyna ruch „0” z zerowym stanem punktowym.
 • - „Faul” - Jeśli przy rozbiciu zawodnik popełni faul, to i tak kontynuuje grę rozpoczynając ruch zerowy „0”, jednak ustawia białą bilę na linii pola bazy i odejmuje sobie 15 punktów(startuje od wyniku -15).
 • - „Faul + wbite bile” - Jeśli przy rozbiciu został popełniony faul i wpadły jakieś bile numerowane, to uwzględniamy -15 punktów za rozbicie z faulem i dodajemy punkty za wbite bile z rozbicia do wyniku zawodnika, następnie gracz rozpoczyna ruch zerowy „0” z linii pola bazy(startuje od wyniku -15 plus punkty za wbite bile numerowane z rozbicia z faulem)

7. Opcje rozpoczęcia ruchu zerowego „0” i ruchu dodatkowego „+1”

 • Po każdym z wyżej wymienionych opcji rozbicia zawodnik podchodzi do tzw. ruchu zerowego „0”, w którym ma dwie opcje:
 • - „z kija” – rozpoczyna wbijanie bil numerowanych z miejsca w którym znajduje się bila biała(brak ujemnych punktów)
 • - „z ręki” - może wziąć białą bilę do ręki i ustawić ją w dowolnym miejscu na stole, jednak skutkuje to odjęciem 5 punktów. Takie same opcje „z kija” lub „z ręki” zawodnik ma również przy rozpoczęciu ruchu dodatkowego „+1”.

8. Warianty zakończenia ruchu zerowego „0”:

 • - „pomyłka” - gdy zawodnik nie wbije żadnej bili numerowanej, czyli najzwyczajniej pomyli się, to odejmujemy mu 5 punktów, od tego momentu gracz rozpoczyna dodatkowy ruch(+1), w którym może kontynuować wbijanie z pozycji, w której znajduje się bila biała lub może wziąć białą bilę do ręki, jednak wzięcie białej skutkuje odjęciem kolejnych 5 punktów.
 • - „faul z gry” - ruch zerowy „0” może zakończyć się faulem, co będzie skutkować odjęciem 15 punktów. Po takiej sytuacji, zawodnik zaczyna swój dodatkowy ruch(+1) z linii pola bazy. Jeśli zawodnik uzna, że pozycja z linii pola bazy nie jest dla niego dogodna, może wziąć białą bilę do ręki, jednak będzie go to kosztować odjęciem dodatkowych 5 punktów.

9. Warianty zakończenia ruchu dodatkowego „+1” są takie same jak przy ruchu zerowym „0”, jednak po nich następuje koniec podejścia.

10. Koniec podejścia następuje gdy:

 • - gdy przy ruchu dodatkowym „+1” gracz nie wbije żadnej bili,
 • - gdy przy ruchu dodatkowym „+1” gracz popełni faul,
 • - gdy zawodnik wbije wszystkie bile.

11. Każdy faul (przy rozbiciu, przy ruchu „0” i przy ruchu „+1”) skutkuje odjęciem 15 punktów. Rozróżniamy następujące faule:

 • - Biała w łuzie lub poza stołem - jeśli w trakcie zagrania bila biała wpadnie do łuzy lub wypadnie poza stół, zagranie jest faulem.
 • - Bila numerowana wybita poza stół - wybicie bili numerowanej poza stół jest faulem.
 • - Brak kontaktu bili białej z bilą numerowaną - jeśli w wyniku zagrania żadna bila numerowana nie zostanie dotknięta, to jest to faul.
 • - Niewłaściwa bila uderzona jako pierwsza – w przypadku Formuły B 1-3-5 PRO zagranie innej bili jako pierwszej niż tej, która jest z najniższym numerem na stole jest faulem.
 • - Stopa na podłożu - zawodnik w momencie zagrania musi dotykać podłoża przynajmniej częścią jednej stopy, niespełnienie tego warunku jest faulem.
 • - Dotknięta bila - dotknięcie bili, nawet najmniejsze spowodowanie jej przemieszczenia lub wpływanie na zmianę toru przemieszczania się bili w jakikolwiek sposób oprócz standardowego uderzenia kija w białą bilę jest faulem, chyba że jest ona „z ręki". Zawodnik przy stole jest całkowicie odpowiedzialny za: wyposażenie znajdujące się w jego dyspozycji i mogące przyczynić się do popełnienia takiego faulu, tj. stół, kreda, pomocniki, itp., a także za swój ubiór, włosy, części ciała; również za białą bilę kiedy jest „z ręki". Przypadkowe wystąpienie takiej sytuacji jest faulem.
 • - Bile w ruchu - rozpoczęcie uderzenia jeśli bile są jeszcze w ruchu (toczą się lub wirują) jest faulem.
 • - „Podwójny kontakt” / Bile „zamrożone"
 • - jeśli w trakcie uderzenia kij zetknie się z bilami więcej niż raz, jest to faul. W sytuacji, kiedy bila biała i numerowana(z najniższym numerem na stole) stykają się ze sobą (są „zamrożone"), poprawnym jest uderzenie, które powoduje poruszenie bili numerowanej(z najniższym numerem na stole). W tym jednak przypadku, zakładając poprawność opisywanych powyżej uderzeń, należy zachować ostrożność, kiedy w pobliżu znajdują się inne bile, aby nie popełnić na nich faulu „podwójnego kontaktu".

12. W przypadku kiedy zawodnicy wykonują podejścia naprzemiennie, to frejmy również zaczynają naprzemiennie, czyli na frejm pierwszy składają się: podejście pierwsze w meczu(P.1) zawodnika pierwszego i podejście drugie w meczu(P.2) zawodnika drugiego, na frejm drugi podejście trzecie(P.3) zawodnika drugiego i podejście czwarte(P.4) zawodnika pierwszego itd.

13. W przypadku takiej samej liczby punktów w podejściach zawodnikom dodajemy po jednym wygranym frejmie. W przypadku remisu we frejmach, czyli np. gramy do 3 wygranych frejmów i mamy 2:2 we frejmach i zawodnicy w kolejnym frejmie uzyskają tyle samo punktów w swoich podejściach, to mamy wynik 3:3 i wtedy o zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych frejmach. Jeśli tutaj również będzie remis zawodnicy rozgrywają dodatkowy frejm aż do uzyskania zwycięstwa w dodatkowym frejmie i tak aż do skutku.

14. Zawodnicy mogą rywalizować na jednym stole i wtedy podejścia wykonuje się naprzemiennie ale można też rywalizować na wielu stołach z wieloma zawodnikami jednocześnie. 15. W Przypadku meczów telewizyjnych w celu uatrakcyjnienia widowiska zawodnicy podchodzą do gry równocześnie(każdy ma swój stół), a kolejny frejm rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu podejścia przez ostatniego zawodnika, wtedy rywalizacja i wyniki toczą się „równocześnie”.

Autor zasad Zbigniew Przybylski