Kontakt:

: info@formulab135.com
: tel:+48 792 977 957
: tel:+48 602 119 666

Zasady gry „Formuła B 1-3-5 RELAX”

1. Do gry potrzebujemy piętnastu bil numerowanych od 1 do 15 oraz bili białej. No i oczywiście kij bilardowy i stół bilardowy. 2. Za każdą prawidłowo wbitą bilę zawodnik otrzymuje tyle punktów jaki numer miała bila. Bile można wbijać w dowolnej kolejności. Nie ma konieczności deklarowania bil. Gramy, aż do wyczyszczenia stołu ze wszystkich bil numerowanych. 2.1 Kombinacja - Istnieje opcja wbicia bil poprzez tzw. kombinację „wózek” (wbicie innej bili niż tej, którą biała dotknęła jako pierwszej i tutaj pojawia się możliwość zdobywania dodatkowych punktów. W przypadku zagrania „jokera” przez kombinację, zaliczane są również dodatkowe pkt. za kombinacje. Za każdą kombinację zawodnik otrzymuje dodatkowe + 3 pkt. Umożliwia to uzyskanie wyniku większego niż 135 pkt. 2.2 JOKER – kolejną opcją zdobyci dodatkowych punktów jest JOKER. Jest to wbicie dwóch bil kolorowych jednocześnie bez faulu. Wtedy zawodnik otrzymuje dodatkowe + 10 pkt. Wbicie dwóch bil kolorowych oznacza +10pkt. trzech bili kolorowych +20pkt. , czterech bil kolorowych +30pkt. itd. 3. Schemat ułożenia bil w trójkącie: na szczycie trójkąta bila z numerem 1, w drugim rzędzie bile 2 i 3, w trzecim rzędzie na środku bila z numerem 15, a przyklejone do niej w czwartym rzędzie bile 13 i 14. 4. Mecz pomiędzy dwoma zawodnikami grany jest do wcześniej ustalonej liczby wygranych frejmów. Na jednego frejma składa się podejście pierwszego zawodnika i podejście drugiego zawodnika. Zwycięzcą danego frejma jest zawodnik, który uzyska w swoim podejściu większą liczbę punktów. W przypadku remisu obaj zawodnicy dostają po 1 wgranym frejmie. 5. W Formule B 1-3-5 RELAX na podejście składają się: - rozbicie, - ruch zerowy „0”, - ruchy dodatkowe potrzebne do wbicia wszystkich bil. Pomyłka lub faul kończy dany ruch. 6. Rozbicie - różne warianty: - „Prawidłowe” - rozbicie uznaje się za prawidłowe jeżeli wpadła jedna bila, bądź wiele bil z trójkąta, a biała pozostała na stole. Wtedy gracz otrzymuje dodatkowe 15 pkt za prawidłowe rozbicie plus punkty za bile, które wbił z rozbicia inastępnie rozpoczyna ruch zerowy „0” wbijając pozostałe bile numerowane w odpowiedniej kolejności. - „Puste” - Jeżeli przy rozbiciu nie wpadnie żadna bila numerowana i biała bila pozostanie na stole, to zawodnik rozpoczyna ruch „0” z zerowym stanem punktowym. - „Faul” - Jeśli przy rozbiciu zawodnik popełni faul, to i tak kontynuuje grę rozpoczynając ruch zerowy „0”, jednak ustawia białą bilę na linii pola bazy i odejmuje sobie 5 punktów(startuje od wyniku -5). - „Faul + wbite bile” - Jeśli przy rozbiciu został popełniony faul i wpadły jakieś bile numerowane, to uwzględniamy -5 punktów za rozbicie z faulem i dodajemy punkty za wbite bile z rozbicia do wyniku zawodnika, następnie gracz rozpoczyna ruch zerowy „0” z linii pola bazy(startuje od wyniku -5 plus punkty za wbite bile numerowane z rozbicia z faulem). Przy rozbiciu nie liczymy ani JOKERÓW oraz kombinacji. 7. Opcje rozpoczęcia ruchu zerowego „0” i ruchów dodatkowych następujących po każdej pomyłce oraz faulu. Po każdym z wyżej wymienionych opcji rozbicia zawodnik podchodzi do tzw. ruchu zerowego „0”, w którym ma dwie opcje: - „z kija” – rozpoczyna wbijanie bil numerowanych z miejsca w którym znajduje się bila biała(brak ujemnych punktów) - „z ręki” - może wziąć białą bilę do ręki i ustawić ją w dowolnym miejscu na stole, jednak skutkuje to odjęciem 3 punktów. Takie same opcje „z kija” lub „z ręki” zawodnik ma również przy rozpoczęciu każdego ruchu dodatkowego. 8. Warianty zakończenia ruchu zerowego „0” i ruchów dodatkowych: - „pomyłka” - gdy w swoim ruchu zawodnik nie wbije żadnej bili numerowanej, czyli najzwyczajniej pomyli się, to odejmujemy mu 1 punkt, od tego momentu gracz rozpoczyna dodatkowy ruch, w którym może kontynuować wbijanie z pozycji, w której znajduje się bila biała lub może wziąć białą bilę do ręki, jednak wzięcie białej skutkuje odjęciem kolejnych 3 punktów (białą bile można wziąć do ręki tylko po rozbiciu, pomyłce oraz faulu, jeśli zawodnik wbija bezbłędnie bile po ruchu zerowym i weźmie białą bilę do ręki będzie to traktowane jako faul). - „faul z gry” - gdy ruch zakończy się faulem, to zawodnikowi odejmuje się 5 punktów. W takiej sytuacji gracz zaczyna swój kolejny ruch z linii pola bazy. Jeśli zawodnik uzna, że pozycja z linii pola bazy nie jest dla niego dogodna, może wziąć białą bilę do ręki, jednak będzie go to kosztować odjęciem dodatkowych 3 punktów. 9. Koniec podejścia następuje gdy zawodnik wbije wszystkie bile. 10. Każdy faul z gry tak jak i faul z rozbicia skutkują odjęciem 5 punktów. Rozróżniamy następujące faule: - Biała w łuzie lub poza stołem - jeśli w trakcie zagrania bila biała wpadnie do łuzy lub wypadnie poza stół, zagranie jest faulem. - Bila numerowana wybita poza stół - wybicie bili numerowanej poza stół jest faulem. - Brak kontaktu bili białej z bilą numerowaną - jeśli w wyniku zagrania żadna bila numerowana nie zostanie dotknięta, to jest to faul. - Stopa na podłożu - zawodnik w momencie zagrania musi dotykać podłoża przynajmniej częścią jednej stopy, niespełnienie tego warunku jest faulem. - Dotknięta bila - dotknięcie bili, nawet najmniejsze spowodowanie jej przemieszczenia lub wpływanie na zmianę toru przemieszczania się bili w jakikolwiek sposób oprócz standardowego uderzenia kija w białą bilę jest faulem, chyba że jest ona „z ręki". Zawodnik przy stole jest całkowicie odpowiedzialny za: wyposażenie znajdujące się w jego dyspozycji i mogące przyczynić się do popełnienia takiego faulu, tj. stół, kreda, pomocniki, itp., a także za swój ubiór, włosy, części ciała; również za białą bilę kiedy jest „z ręki". Przypadkowe wystąpienie takiej sytuacji jest faulem. - Bile w ruchu - rozpoczęcie uderzenia jeśli bile są jeszcze w ruchu (toczą się lub wirują) jest faulem. - „Podwójny kontakt” / Bile „zamrożone" - jeśli w trakcie uderzenia kij zetknie się z bilami więcej niż raz, jest to faul. W sytuacji, kiedy bila biała i numerowana(z najniższym numerem na stole) stykają się ze sobą (są „zamrożone"), poprawnym jest uderzenie, które powoduje poruszenie bili numerowanej(z najniższym numerem na stole). W tym jednak przypadku, zakładając poprawność opisywanych powyżej uderzeń, należy zachować ostrożność, kiedy w pobliżu znajdują się inne bile, aby nie popełnić na nich faulu „podwójnego kontaktu". UWAGA – Brak kontaktu bili z bandą nie jest faulem, czyli po kontakcie bili białej z bilą obiektową jakakolwiek bila (biała lub kolorowa) nie musi dotknąć bandy. 11. W przypadku kiedy zawodnicy wykonują podejścia naprzemiennie, to frejmy również zaczynają naprzemiennie, czyli na frejm pierwszy składają się: podejście pierwsze w meczu(P.1) zawodnika pierwszego i podejście drugie w meczu(P.2) zawodnika drugiego, na frejm drugi podejście trzecie(P.3) zawodnika drugiego i podejście czwarte(P.4) zawodnika pierwszego itd. 12. W przypadku takiej samej liczby punktów w podejściach zawodnikom dodajemy po jednym wygranym frejmie. W przypadku remisu we frejmach, czyli np. gramy do 3 wygranych frejmów i mamy 2:2 we frejmach i zawodnicy w kolejnym frejmie uzyskają tyle samo punktów w swoich podejściach, to mamy wynik 3:3 i wtedy o zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych frejmach. Jeśli tutaj również będzie remis zawodnicy rozgrywają dodatkowy frejm aż do uzyskania zwycięstwa w dodatkowym frejmie i tak aż do skutku. 13. Zawodnicy mogą rywalizować na jednym stole i wtedy podejścia wykonuje się naprzemiennie ale można też rywalizować na wielu stołach z wieloma zawodnikami jednocześnie. 14. W Przypadku meczów telewizyjnych w celu uatrakcyjnienia widowiska zawodnicy podchodzą do gry równocześnie(każdy ma swój stół), a kolejny frejm rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu podejścia przez ostatniego zawodnika, wtedy rywalizacja i wyniki toczą się „równocześnie”.