Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION
End of registration


SUPER LEAGUE OPEN – dla wszystkich zawodników
 
1.  Ogólne zasady ligi: Odmiana Formuła B135 STANDARD OPEN
System rozgrywek: pojedynki systemem „każdy z każdym”, w których gramy do 4 wygranych partii.
 
2. Czynniki decydujące o klasyfikacji w tabeli rozgrywek:
1. Liczba wygranych meczów
2. Bilans partii
3. Średnia punktów
 
3. Czas: Łącznie rozgrywki ligi trwają około 5 miesięcy (18 lub 22 tygodnie). Planowany start 17.05.2023r.
(start może ulec przesunięciu, aż do momentu uzupełnienia listy startowej zawodników)
a)  LIMIT UCZESNTIKÓW – Minimalna liczba uczestników to 10. Maksymalna 12.


4. Wpisowe: wynosi 100 zł (użytkownicy PREMIUM 50zł) 


5. Szczegółowe zasady ligi:


a) Ilość kolejek: Zaplanowane jest od 9 do 11 kolejek (Zależy od liczby uczestników).


b) Czas rozegrania kolejki: Na rozegranie danej kolejki przewidujemy dwa tygodnie.*


*Właściwym terminem rozegrania meczu I etapu zostaje
wyznaczony piątek, co piątek będą rozgrywane mecze ligowe.


**Zawodnicy mogą rozegrać mecz wcześniej, za obopólną zgodą graczy. Istnieje możliwość
przełożenia meczu na inny termin. Wtedy spotkanie to musi być rozegrane przed
następną kolejką, jednak konieczność przełożenia pojedynku musi być zgłoszona
organizatorom oraz przeciwnikowi co najmniej na jeden dzień przed wyznaczonym
właściwym terminem.


***Zawodnik, który nie rozegra meczu w wyznaczonym terminu, bez poinformowania rywala zostanie ukarany
walkowerem!

 
 

Zostanie stworzona specjalna grupa na WhatsApp lub Messenger do komunikowania się między
zawodnikami w celu ułatwienia umawiania się na gry.

Mecze  zostaną wygenerowane przez
platformę tak, aby gracz mógł dołączyć do spotkania jednym kliknięciem.

Nagrody


1. Słuchawki dokanałowe XIAOMI Earbuds Basic 2 Czarny + bluza unikatowa bluza BriZzon Sport + pokrowiec na kij + Kreda Diamond (4 szt.)
2. Słuchawki dokanałowe XIAOMI Earbuds Basic 2 Czarny pokrowiec na kij + Kreda Diamond (2 szt.) + koszulka polo Formuła B 1-3-5
3. Słuchawki dokanałowe XIAOMI Earbuds Basic 2 Czarny  + pokrowiec na kij + Kreda Diamond (2 szt.) + koszulka polo Formuła B 1-3-5
4. Kreda Diamond (2 szt.) + rękawiczka bilardowa

5. Kreda Diamond (2 szt.) + rękawiczka bilardowa

6. Kreda Diamond (2 szt.) + rękawiczka bilardowa

7. Kreda Diamond (2 szt.) + rękawiczka bilardowa
 
8. Kreda Diamond (2 szt.) + rękawiczka bilardowa
 
9.  Kreda Masters (2 szt.) + rękawiczka bilardowa
 
10. Kreda Masters (2 szt.) +  rękawiczka bilardowa
 
11. Kreda Masters (2 szt.) +  rękawiczka bilardowa
 
12. Kreda Masters (2 szt.) + rękawiczka bilardowa
 
+ Pamiątkowe puchary z nazwiskiem zawodników ( 1 miejsce , 2 miejsce , 3 miejsce)

Regulamin SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION formulab135.com


I. Postanowienia ogólne1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION "
Formula B135 Standard Open Extra tournament", który odbędzie się na platformie formulab135.com

2. Organizatorem SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION jest Formuła B 1-3-5 sp. z o. o.

3. Udział w SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION jest płatny:
- STANDARD: 
100zł,
- PREMIUM / JUNIOR (DO LAT 18):
 50zł.

4. Termin rozpoczęcia Ligi: 
zostanie ogłoszony


II. Pozostałe informacje1. Przystępując do rozgrywek, gracz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. W każdym wygenerowanym ligowym  meczu, zawodnicy danego spotkania sędziują siebie nawzajem według odmiany gry w którą odbywa się liga, w wyjątkowych sytuacjach sędzia zostaje wyznaczony przez administratora ligi.

3. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu, decyzję podejmuje Organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Ligi.

5. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks cywilny.

6. Udział w SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION jest odpłatny i dobrowolny. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Organizator nie ubezpiecza uczestników SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) i nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi zawodnikami. Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami w trakcie trwania SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION sprawują ich rodzice lub opiekunowie prawni albo inne umocowane przez nich do tego osoby.

7. Przesyłając zgłoszenia na Liga, uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin i jego zasady.


III. Wizerunek i dane osobowe graczy1. Udział w SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION jest jednoznaczny ze zgodą na: nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku graczy oraz danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.) w zakresie:

imię, nazwisko, wizerunek, do publikacji na stronach internetowych związanych z Ligaem, fanpage’u Facebook Organizatora oraz w telewizji i prasie, promującej Liga oraz Organizatora, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych jedynie do realizacji i promocji Ligi.


IV. Kontakt do organizatoraFORMUŁA B 1-3-5 Spółka z o.o.,
NIP 9721309637
z siedzibą przy ul. Karpia 10, 61-619 Poznań.
tel.: 792-977-957
e-mail: info@formulab135.com


V. Ogólne zasady SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION "Formula B135 Standard Open Extra tournament"1. W SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION mogą wziąć udział osoby, które mają skończone 15 lat.

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dodatkowo przedłożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział dziecka w Ligi.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek gracza Ligi.

4. Liga "
Formula B135 Standard Open Extra tournament" odbędzie się dla minimum 10 zawodników, w przypadku braku minimalnej ilości graczy, liga zostanie odwołana a wpłacone wpisowe zostanie zwrócone w ciągu 2 tygodni od odwołania ligi.

5. W SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION mogą wystąpić jedynie gracze, których imiona i nazwiska figurują na zgłoszeniach. Wszelkie zmiany po potwierdzeniu zawodników uznawane są za nie ważne.

6. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION jest opłacenie wpisowego do SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION oraz w szczególności:
- Posiadanie konta na platformie,
- Podania imienia, nazwiska, wieku podczas rejestracji na platformie formulab135.com
- dołączenie wszelkich wymaganych oświadczeń i zgód (zgoda na udział w SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION każdego gracza oraz jeśli zawodnik to osoba niepełnoletnia zgoda rodzica/opiekuna prawnego),

7. Zgłoszenie do SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION następuje poprzez zatwierdzenie przez administratorów opłacenia wpisowego.

8. W przypadku, gdy gracz nie stawi się na platformie w dniu rozgrywania SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION zostanie zdyskwalifikowany, z brakiem możliwości zwrotu wpisowego.


VI. Zasady obowiązujące podczas trwania " SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION "1. Podczas SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION każdy gracz ma w obowiązku posiadanie we własnym zakresie sprzętu umożliwiającego grę w Formuła B135:
a) Laptop, tablet, smartphone lub inne urządzenie umożliwiające grę na platformie.

2. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami fair play – niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, prób oszustwa, aktów agresji lub wandalizmu.

3. Wszelkie zachowania zakłócające przebieg gry, wliczając w to m.in. celowe niszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania, internetu i inne doprowadzenie do celowego przerwania gry są zabronione. Skutkuje to natychmiastowym usunięciem gracza z SUPER LEAGUE OPEN 2nd EDITION (wraz z ewentualną korektą zdobytych punktów lub całkowitą dyskwalifikacją zawodnika z ligi).

4. Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate) z wyjątkiem administratora, koordynatora, Organizatora.

5. W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania podejścia, a nie doszło jeszcze do zakończenia podejścia, podejście te należy powtórzyć.


6. Mecze przerwane z powodów technicznych serwera, muszą być powtórzone w kolejnym wyznaczonym przez organizatora terminie.

7. Jeżeli spotkanie zostało przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 0:0 lub kontynuować od ostatniego wyniku za zgodą obu zawodników danego meczu.

8. W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki, wznowienie rozpoczynamy od wyniku pierwszej części spotkania (po zmianie stron).


VII. Oszukiwanie1. Surowo karane jest używanie błędów gry.

2. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia innych graczy jest zabronione.

3. Zakazane są wszelkie czynności, mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe Organizatora.

4. Zawodnicy muszą niezwłocznie informować Organizatora spotkania o zastosowaniu przez przeciwnika niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.


VIII. Nagrody1. O szczegółach nagrody informuje zakładka "Pula nagród" (patrz wyżej)