Kontakt:

: info@formulab135.com
: tel:+48 792 977 957
: tel:+48 602 119 666

Zasady gry „Formuła B 1-3-5 STANDARD”


I. Umawianie się na mecze:

1. W terminarzu ligi, który będzie umieszczony na platformie www.formulab135.com Terminarz

, wyznaczony będzie tzw. „Gospodarz” (oznaczony flotową ikoną domu - ) oraz tzw. „Gość” (oznaczony fioletową ikoną osoby - ) w zakładce Mecze

Gospodarz ma obowiązek skontaktowania się z Gościem żeby ustalić datę i godzinę rozegrania meczu, najpóźniej do środy do godziny 22:00 w tygodniu, na który przypada dany mecz.

2. Jeżeli Gość nie odpowiada na wiadomości Gospodarza za pośrednictwem Messengera (proszę sprawdzać folder “spam” oraz “inne”) należy wywołać go w wiadomości na grupie „super liga vol.1” messenger @nick_z_facebooka. Jeśli nie przyniesie to efektu i Gość nadal nie odpowiada to gospodarz zgłasza ten fakt do organizatora za pośrednictwem Messengera lub maila/telefonu.

3. Jeżeli Gość odpowiedział na wiadomość Gospodarza po upływie wymaganego czasu, a mecz został rozegrany w regulaminowym czasie danej kolejki, wtedy mecz traktowany jest jako prawidłowo rozegrany.

4. Jeśli Gospodarz nie skontaktował się z Gościem w celu rozegrania meczu, wtedy Gość jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem Messengera najpóźniej do niedzieli w tygodniu dotyczącym danego meczu do godziny 23:59.

II. Przekładanie meczów:

5. Każdy zawodnik ma prawo przełożyć mecz maksymalnie 5 razy w czasie całej ligi. Po przełożeniu meczu z danej kolejki, zawodnicy zobowiązani są rozegrać go w przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia przekładki do organizatorów, ale nie później niż do końca ostatniej kolejki ligi wyznaczonej w terminarzu rozgrywek.

6. Przełożenie meczu na inny termin należy zgłaszać za pośrednictwem formularza, który zostanie specjalnie do tego celu utworzony, dostępny będzie w na stronie ligi (pkt 2).

7. W sytuacji, gdy Gospodarz oraz Gość skontaktowali się ze sobą terminowo, a mimo to ustalenie terminu rozegrania meczu nie doszło do skutku organizator ma prawo podjąć decyzję kto ponosi odpowiedzialność za przełożenie meczu (Gospodarz, Gość lub oboje zawodników)

8. W sytuacji, gdy Gospodarz nie skontaktował się w regulaminowym czasie do środy do godziny 22:00 i mecz nie został rozegrany w danej kolejce, automatyczną przekładkę na swoje konto dostaje Gospodarz.

9. W sytuacji, gdy Gospodarz skontaktował się w regulaminowym czasie do środy do 22:00, a Gość nie odpowiedział na wiadomość w czasie 24h od otrzymania wiadomości oraz mecz nie został rozegrany w danej kolejce przełożenie meczu przypisane jest dla Gościa.

10. Nierozegranie meczu w terminie po wykorzystaniu wszystkich przekładek skutkuje walkowerem.

11. Ostatnia runda wyznacza termin dla rozegrania wszystkich meczów. Za mecze, które nie zostaną rozegrane do tego czasu, Organizator ma możliwość przydzielenia walkowera dla obu zawodników lub tylko dla jednego, w zależności od sytuacji.

12. W przypadku gdy zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii terminu rozegrania przełożonego meczu Organizator wyznacza termin, w którym należy rozegrać mecz. Zawodnik który nie stawi się w danym terminie przegrywa mecz walkowerem.

13. W kwestiach spornych Organizator zobowiązany jest podjąć stosowną i ostateczną decyzję.

III. Walkowery i wykluczenie z rozgrywek:

14. Walkower jest przyznawany, gdy:

a. Zawodnik wykorzystał dostępne przekładki i nie może zagrać meczu w terminie.

b. Zawodnik spóźnia się na wyznaczony pojedynek co najmniej 45 minut i nie informuje o tym przeciwnika oraz nie posiada uzasadnienia dla swojego spóźnienia. Jedyny powód to nieprzewidywalna sytuacja losowa, którą należy wyjaśnić u Organizatora. Organizator podejmuje ostateczną decyzje czy w takiej sytuacji należy się walkower.

15. W przypadku udowodnionego oszustwa podczas rozgrywania meczu (np. nagranie z meczu stanowiące dowód nieuczciwej gry). Organizator ma prawo do uznania walkowera lub wykluczenia danego zawodnika z rozgrywek ligi.

16. Zawodnik, który został wykluczony z ligi lub sam zrezygnował z gry nie ma prawa do nagród, ani zwrotu wpisowego. Jeżeli Zawodnik nie rozegrał wszystkich zaplanowanych meczów, to wszystkie mecze które nie zostały rozegrane przez takiego Zawodnika zostają zweryfikowane jako walkower (0:5).

17. Zawodnik, który unika rozgrywania meczów lub celowo poddaje swoje mecze walkowerem zostaje wykluczony z ligi na 1 sezon, ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.